Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

duminică, 25 aprilie 2010

Dovezi uimitoare ale credibilitatii Bibliei! - partea 10

10. MĂRTURIA LUI ISUS, FIUL LUI DUMNEZEU
Un alt motiv pentru care tu poţi fi sigur că Biblia este credibilă este faptul că Isus Cristos a spus că este! Isus nu numai că a afirmat că El este Fiul lui Dumnezeu, ci El a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea Sa dintre cei morţi (Romani 1:4), împlinind astfel sutele de profeţii din Vechiul Testament, trăind o viaţă fără de păcat şi săvârşind o mulţime de minuni. Dacă Isus este Fiul lui Dumnezeu, atunci noi putem avea încredere în ceea ce spune despre Cuvântul lui Dumnezeu.

Isus a afirmat de cel puţin şase lucruri care sunt adevărate despre Biblie: 
A. Fără eroare. În Ioan 17:17, Isua a spus în rugăciunea Sa către Tatăl... „Cuvântul Tău este (ce? Plin de contradicţii şi erori? Nu!) Adevărul! Isus a mai afirmat că Biblia este... 

B. De încredere istorică. Isus a afirmat ca fiind adevăruri istorice unele din cele mai disputate pasaje din Vechiul Testament, dintre care... istoria lui Iona şi peştele (în Matei 12:40), distrugerea lumii prin potopul din zilele lui Noe (în Matei 24:37-39), şi altele (vezi pag.5-20 din „Apărarea credinţei tale” de Dan Story, şi pag. 559 din „Teologie Sistematică” de Geisler, vol.1)

C. Autoritate divină. Din nou şi din nou, Isus a spus lui Satan „Este scris... este scris... este scris...” (Matei 4:4-10). 

D. Ştiinţific exactă. De exemplu, când Isus a vorbit despre căsătorie, El s-a referit la creaţia literară a lui Adam şi Eva (în Matei 19:4-5) 

E. Infailibilă (de necombătut). În Ioan 10:35,  Isus a spus “Scriptura nu poate fi anulată!” 

F. Indestructibilă. În Matei 5:18, Isus a spus „Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nici măcar o iota sau o parte a vreunei litere nu va fi înlăturată din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile.” Dacă Isus a fost un profet al lui Dumnezeu, aşa cum chiar şi Coranul spune, sau chiar dacă El a fost un învăţător bun (aşa cum mulţi astăzi vor să creadă), ar fi înţelept din partea noastră să primim Cuvântul Lui, pentru că El a învăţat că Biblia este de încredere istorică, autoritate divină, exact ştiinţifică, infailibilă, fără erori şi indestructibilă. 

Scepticul spune: „Hai măi Charlie! Tu faci referinţă la cuvintele lui Isus din Biblie ca să demonstrezi Biblia. Eşti vinovat astfel de logică circulară. Pur şi simplu tu citezi Biblia ca să demonstrezi Biblia.” Ah, dar aşa cum am arătat mai înainte, Biblia nu este o singură carte. Este o colecţie de 66 de cărţi, de diferiţi autori. Deci, când citez cuvintele lui Isus ca să susţin ceea ce Moise sau alţii au scris, nu sunt deloc implicat într-o logică circulară. De fapt, eu citez tot timpul surse independente care s-a întâmplat să fie puse împreună între coperţile aceleiaşi cărţi. Întrebare: Vezi cum stă treaba? 

Scepticul spune: „Ok Charlie! Dar Isus vorbea numai de Vechiul Testament când a spus acele lucruri. Noul Testament nu fusese scris.” Da ai dreptate! Nu fusese scris încă. Dar fii atent la ceea ce le-a spus Isus ucenicilor în Ioan 14:26. El le-a promis ajutorul Duhului Sfânt ca să scrie Noul Testament. Isus a spus „Dar Apărătorul, adică Duhul Sfânt, pe Care Tatăl Îl va trimite în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va reaminti tot ce v-am spus.” (Ioan 14:26). În Ioan 16:13, Isus a spus ucenicilor Săi „Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină.” Isus le-a promis ucenicilor Săi ajutorul şi călăuzirea Duhului Sfânt pentru a scrie Noul Testament. Deci, Isus a validat credibilitatea Vechiului Testament şi El a promis credibilitatea Noului Testament. Pe baza mărturiei lui Isus, poţi avea încredere în ambele. 

Ei bine, am adus în boxa martorilor, 10 dovezi care toate mărturisesc credibilitatea Bibliei:
1. Profeţia împlinită
2. Confirmarea arheologică
3. Consecvenţa cuprinsului Bibliei
4. Confirmarea externă
5. Exactitatea şi anticipaţia uimitoare a Bibliei
6. Dovada manuscriselor
7. Corectitudinea Bibliei despre eşecurile autorilor şi eroilor săi
8. Bunăvoinţa ucenicilor lui Isus să sufere
9. Puterea de transformare în bine a Bibliei
10. Mărturia lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu 

Forţa acestor dovezi este cumulativă. Dacă ar fi să prezint aceste dovezi fiecare individual, unii ar putea să spună că dovada a fost neconcludentă (că doar dovada arheologică nu-i poate convinge că Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu). Şi acest lucru este valid. Dar, toate aceste zece dovezi au fost luate împreună, ca să formeze o pledoarie puternică pentru credibilitatea Bibliei. 

DESPRE CHARLIE CAMPBELL
Charlie Campbell este în echipa de conducere ca pastor al Calvary Chapel Vista, din sudul Californiei, din 1997. El este director al Şcolii de Slujire şi predă cursuri de apologetică, Religiile lumii şi Secte, Profeţie Biblică şi Teologie Sistematică. El este căsătorit şi are trei copii. 

scris de Charlie H. Campbell - sursa aici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu