Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

duminică, 25 aprilie 2010

Dovezi uimitoare ale credibilitatii Bibliei! - partea 6

6. DOVADA MANUSCRISELOR

Manuscris? Ce este un manuscris? Un manuscris este o copie scrisă de mână al unui document vechi, care se făcea înaintea inventării maşinii de imprimat, din anul 1455. Au existat unii oameni (inclusiv mormonii şi musulmanii) care au făcut declaraţii false că Biblia a suferit denaturări dealungul secolelor, fiind copiată şi tradusă. Dar dovezile demonstrează contrariul.

Până în zilele noastre au supravieţuit peste 24.000 de manuscrise, parţiale sau complete, copii scrise de mână ale Noului Testament, ca să nu mai menţionăm sutele de manuscrise ale Vechiului Testament care au supravieţuit până în zilele noastre şi care datează din secolul al treilea î.Cr. Aceste manuscrise scrise de mână au permis cercetătorilor şi criticilor de text ca să meargă în timp şi să confirme că Biblia pe care o avem astăzi este aceiaşi Biblie pe care Biserica Primară a avut-o cu 2.000 de ani în urmă. Puteţi să vedeţi personal aceste manuscrise în locaţii publice ca Muzeul Britanic, Biblioteca Universităţii Cambridge, Institutul Smithsonian, Universitatea Oxford, Biblioteca Naţională din Paris, Muzeul din Israel.

Chiar dacă nu am avea niciun mansucris, tot avem scrierile părinţilor Bisericii. Prin părinţii Bisericii ne referim la acei lideri din Biserica primelor trei secole d.Cr., care au urmat pe primii ucenici ai lui Isus. Oameni ca Iustin Martirul, Eusebie, Tertulian, Policarp, în scrierile lor şi în corespondenţa lor cu alţi credincioşi şi alte biserici, au citat Scripturile din nou şi din nou. De fapt, părinţii Bisericii primare au făcut referinţe la Noul Testament de peste 86.000 de ori. Există îndeajuns de multe citate de la părinţii bisericii, încât chiar dacă nu am avea nici măcar o copie a Bibliei, certătorii ar putea reconstitui 99,86% din Noul Testament pe care-l avem astăzi.

Deci, ce fel de dovezi pot mormonii sau musulmanii oferi ca să demonstreze că Biblia a fost schimbată sau denaturată dealungul secolelor? Niciuna! Pentru a demonstra sau dovedi că Biblia este coruptă, musulmanii sau mormonii ar trebui să aibe copii antice ale Bibliei şi să spună „Iată ce spunea Biblia odată, şi iată ce spune Biblia acum. A fost schimbată!” Dar acesta este lucrul pe care mormonii sau musulmanii nu pot să-l facă. DE CE? Atunci când iei copiile antice ale Bibliei care încă mai există şi astăzi în muzeele şi bibliotecile de peste tot în lume, ajungi repede la concluzia, la fel ca mulţi cercetători, că textul Bibliei moderne nu a suferit denaturări. Isaia 40:8 spune „Iarba se usucă, iar floarea cade, însă Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pe vecie.” Isus a spus în Matei 24:35 “Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece !”

scris de Charlie H. Campbell- sursa aici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu